วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

ทำอย่างไรจึงจะเกงคณิตศาสตร์


ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์

เหตุผลหนึ่งที่มำให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ นักเรียนไม่ทราบว่า "จะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร"กุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ " นักเรียนต้องฝึกฝนทำคณิตศาสตร์เป็นประจำ " ฟังดูแล้วไม่น่าแปลกอรเลยเพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ การเรียนคณิตศาสตร์เหมือนเรียนเปียโน หากขาดการฝึกซ้อมก็คงเป็นนักเปียโนที่เก่งไม่ได้การทำโจทย์เลขทุกวันจะช่วยให้นักเรียนเก่งเลข
นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ กล่าวคือ

1.การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
2.เมื่อไม่เข้าใจอะไรก็ถามครูผู้สอนทันที
3.ศึกษาอ่านตำราเองเพิ่มเติม
4.ก่นที่จะลงมือทำการบ้าน ควรทบทวนความรู้ที่ครูสอนมาแล้วทุกครั้ง
5.ทำการบ้านหลังจากศึกษาอ่านตำราเพิ่มเติม
6.ทำงานด้วยความประณีต
7.หลังจากทำการบ้านเสร็จแล้ว ควรทบทวนตำราอีกครั้ง
8.ลองทำแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนไปแล้ว
9.เก็บรวบรวมข้อสอบที่ครูได้ทำการทดสอบย่อยๆไว้แล้วนำมาทบทวนอีกภายหลัง
10.ไม่ต้องวิตกกังวลหากยังไม่เข้าใจเนื้อหาใหม่ๆ ให้อ่านตำราและศึกษาเพิ่มเติมให้มาขึ้น

นั่นก็เป็นข้อคิดของ Margaret L.Lial และ E.John Homsby, Jr. ที่แนะนำนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ในตำราBeginning Algebra ซึ่งผู้เรียบเรียงหวังว่าข้อคิดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยเช่นกัน จำไว้อย่างหนึ่งว่า การเรียนคณิตศาสตร์
นั้นนอกจากนักเรียนจะต้องเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว ก็จะต้องให้เกิดทักษะด้วยจึงจะเกิดประโยชน์ เพราะสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้ทุกเมื่อ การฝึกทักษะคณิตศาสตร์เป็นประจำจะช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เช่นกัน และก็จะเป็นกุญแจสำคัญนำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ขอให้นักเรียนหมั่นฝึกฝนทำโจทย์เลขเป็นประจำ จะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์กันทุกคน


ที่มา : http://www.aksorn.com/article/article_detail.php?content_id=51

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น