วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

การชั่ง

เครื่องชั่ง
1.เครื่องชั่งและหน่วยที่ใช้ในการชั่ง
การชั่งแบบใช้หน่วยกลางอาจจะเปรียบเทียบได้ แต่ใช้หน่วยการวัดที่แต่กันทำให้ความเข้าใจของแต่ละคนไม่ตรงกัน จึงมีเครื่องมือมาตรฐานและหน่วยที่เป็นมาตรฐานในการวัด เช่น เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่ง 2 แขน เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน เครื่องชั่งจีน เครื่องชั่งแบบหน้าปัด เครื่องชั่งเป็นเครื่องมือสำหรับชั่งน้ำหนัก ซึ่งได้รับการประทับเครื่องหมายรับรองเป็นรูปขอบนอกของครุฑ จากกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ลงบนเครื่องชั่งนั้น หน่วยวัดน้ำหนักที่นิยมใช้กันคือ กิโลกรัม เขียนย่อ กก. และกรัมเขียนย่อว่า ก.
2.การชั่งน้ำหนัก เป็น กิโลกรัม กรัม ขีด
ส้มหนัก 1 กิโลกรัม เข็มชี้ที่ 1 กิโลกรัม มังคุดหนัก 10 ขีด เข็มชี้ที่ 1กิโลกรัม เงาะหนัก 1,000 เข้มชี้ที่ 1 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่า ส้ม มังคุด และเงาะ มีน้ำหนักเท่ากันแสดงว่า น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ น้ำหนัก 1,000 กรัม น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ น้ำหนัก 10 ขีดน้ำหนัก 1,000 กรัม เท่ากับ น้ำหนัก 10 ขีดกิโลกรัม กรัม ขีด เป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอก น้ำหนักของสิ่งที่ชั่ง
3.การเปรียบเทียบน้ำหนัก
ปลา หนัก 1 กิโลกรัม ไก่ หนัก 1 กิโลกรัม 5 ขีด 1 กิโลกรัม น้อยกว่า 1 กิโลกรัม 5ขีดดังนั้น น้ำหนักปลา น้อยกว่า น้ำหนักไก่
การเปรียบน้ำหนักสิ่งของนั้นควรเปรียบเทียบหน่วยกิโลกรัมก่อน ถ้าหน่วยกิโลกรัมเท่ากับ ให้เปรียบเทียบหน่วยที่เป็นกรัมหรือขีด
4.การแก้โจทย์ปัญหา
ตัวอย่างที่1 จ่อยมีเนื้อหมูหนัก 12 กิโลกรัม คิดเป็นกี่ขีด
1.ทำความเข้าใจโจทย์ จ่อยมีเนื้อหมูหนัก 12 กิโลกรัม คิดเป็นกี่ขีด
2.วางแผนและแก้ปัญหา 1กิโลกรัม เท่ากับ 10 ขีด จากโจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ 12 10 =
วิธีทำ มีเนื้อ หมู 12 กิโลกรัม1กิโลกรัมมี 10 ขีดดังนั้นจ่อยมีเนื้อหมู 120 ขีด
ตอบ จ่อยมีเนื้อหมู หนัก ๑๒0 ขีด
3.ตรวจคำตอบ
10 ขีด เท่ากับ 1 กิโลกรัม120 ขีด เท่ากับ 120 10 = 12 กิโลกรัมดังนั้นคำตอบถูกต้อง
อ้างอิง http://search.winamp.com/search/search?&query=%EF%BF%BD%EF%BF%BD%C3%AA%EF%BF%BD%EF%BF%BD&invocationType=tb50winampab

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น