วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การทำโครงงานคณิตศาสตร์

การทำโครงงานคณิตศาสตร์
เค้าโครงงาน
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้จัดทำ
ชื่อที่ปรึกษา
1.ที่มาและความสำคัญ
2.จุดประสงค์
3.ขั้นตอนการทำโครงงาน
4.ผลการทำงาน
5.สรุป
บรรณานุกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น