วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วัยรุ่นกับความสัมพันธ์ชายและหญิง

วัยรุ่นและสัมพัธภาพในชายและหญิง

จากสถิติจะเห็นว่า ทุกวันนี้เด็ก ๆ เริ่มเรียนรู้กับเพศศึกษาเร็วขึ้น และไม่มีการดูแลให้ได้รับความรู้ที่ ถูกต้องอย่างทั่วถึงและพอดี จึงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรของนักเรียน ปัญหาการจับคู่อยู่กันอย่างสามี-ภรรยาในหอพักของนักศึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ ปัญหาโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ ปัญหาอาชญากรรมอันเกิดจากการหึงหวง ปัญหาการฆ่าตัวตาย และโรคซึม เศร้าหรืออื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น
ลองมาดูบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงจากกลอนในบทนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่า การที่คุณผ่าน ร้อนผ่านหนาว หรือ ผ่านน้ำร้อนมาก่อนพวกเด็ก ๆ ไม่ได้รับประกันว่า คุณจะต้องเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหา ให้พวกเขาได้ในทุก ๆ เรื่องเสมอไป
สิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กเองหรือพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ที่เคารพ หรือ แม้แต่ผู้มีอำนาจในสังคมทั้งหลาย ต้องหันมามองและเข้าใจในธรรมชาติของปัญหาให้มากขึ้น แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวอย่างเพียงพอ ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอน
ลักษณะความสัมพันธ์ของชายหญิงในสมัยก่อนกีบในปัจจุบันก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน เพราะมี ความคิดว่าฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายเสียหายได้ง่ายและสังคมในสมัยนั้นเป็นสังคมที่แคบ สมาชิกในสังคมจะมีความ สนิทสนมกันมาก หากใครทำผิด ทุกครัวเรือนก็จะรู้กันทั่วไป จึงทำให้สังคมต้องสร้างกฎเกณฑ์ของสังคมขึ้นมา ซึ่งมารวมถึงความสัมพันธ์ของหญิงและชาย หรือที่เราเรียกกันว่า “ แฟน ”
จะเห็นได้ว่า มีการเปิดกว้างมากกว่าในอดีตมาก เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น สังคมมี ลักษณะที่กว้างขึ้นหรือที่เรียกว่า พหุสังคม ทำให้ลักษณะการวางกฎเกณฑ์ของสังคมมีลักษณที่ยืดหยุ่นขึ้น

ขอขอบคุณhttp://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m3-4/no09-24-32-38/page12.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น